Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego


Nowa gramatyka... [Nouvelle grammaire polonaise-italienne...]
Pierwsze wydanie: B. Korn, Wrocław 1809,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9