Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Feliks Żochowski
Mownia języka polskiego przez...
Pierwsze wydanie: S. Orgelbrand, Warszawa 1852,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9