Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Franciszek Rychlicki z Wilczej Woli
Sprawa ortografii polskiej w Galicji
Pierwsze wydanie: nakł. autora; druk. Pillera, Lwów 1852,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9