Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Jan Nepomucen Deszkiewicz
Zbiór odpowiedzi recenzentom gramatyki języka polskiego w Rzeszowie 1846 roku wydanej
Pierwsze wydanie: nakł. J. Milikowskiego; druk Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów 1853; 1855,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9