Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego


Nauka ku czytaniu pisma polskiego z figurami, przyłożone są nabożne modlitwy i psalmy
Pierwsze wydanie: ?, Lwów 1599,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9