Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Edward Tomasz Massalski (Masalski)
O skarbach słowiańskich a szczególniej o gramatyce języka polskiego
Pierwsze wydanie: nakł. autora, druk J. Ungra, Warszawa 1853,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9