Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Edward Tomasz Massalski (Masalski)
Gramatyka języka polskiego do wymagań i natury brzmień jego zastosowana
Pierwsze wydanie: E. [S.] Martinet, Paryż 1867 (por. Gramatykę języka polskiego skróconą Kamińskiego),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9