Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Felicjan Wolski
Wykład głównych zasad pisowni
Pierwsze wydanie: ?, Lwów 1846,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9