Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Ludwik Koncewicz
Prawidła pisowni polskiej na zasadzie wniosków Deputacyi z roku 1830 oparte
Pierwsze wydanie: S. Strąbski, Warszawa 1845; 1856 ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9