Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Jan Ferdynand Szamborski
Łatwy sposób poznania polskiej pisowni
Pierwsze wydanie: Hartung, Królewiec 1824,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9