Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Deputacja ortograficzna
Rozprawy i wnioski o ortografii polskiej przez...
Pierwsze wydanie: J. Węcki, Warszawa 1830,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9