Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Feliks Jan Bentkowski
O znakach przecinkowych w piśmie czyli znakach pisarskich...
Pierwsze wydanie: N. Glücksberg, Warszawa 1830,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9