Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Alojzy Feliński
Przyczyny używanej przeze mnie pisowni, w: Pisma własne i przekładania wierszem..., t. I
Pierwsze wydanie: Druk. Rządowa, Warszawa 1816,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9