Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Onufry Kopczyński
Poprawa błędów w ustnej i pisanej mowie polskiej
Pierwsze wydanie: Druk. XX Pijarów, Warszawa 1808,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9