Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Andrzej Sztochel
Gramatyka historyczno-krytyczna języka polskiego
Pierwsze wydanie: S. Orgelbrand, Warszawa 1854,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9