Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Antoni Morzycki
Rys gramatyki języka polskiego
Pierwsze wydanie: nakł. autora; druk S. Orgelbranda, Warszawa 1857 (nazw. autora po przedmowie),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9