Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Stanisław Gruszczyński
Nauka o zdaniu, zawierająca rozbiór zdania pojedyńczego, złożonego i okresu, oraz prawideł szyku. Ułożona na klasy średnie gimnazyów i szkół realnych, tudzież dla seminaryów nauczycielskich i wyższych szkół żeńskich
Pierwsze wydanie: nakł. Księgarni J. K. Żupańskiego, Poznań 1861,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9