Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Antoni Małecki
Gramatyka języka polskiego większa przez...
Pierwsze wydanie: nakł. autora, druk E. Winiarza, Lwów 1863,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9