Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Franciszek Ksawery Malinowski
Krytyczno-porównawcza gramatyka języka polskiego z dzisiejszego stanowiska lingwistyki porównawczej napisana. Z. 1-4
Pierwsze wydanie: staraniem L. Rzepeckiego, Poznań 1869-1870 ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9