Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Roman Zawiliński
Gramatyka języka polskiego szkolna. Kurs elementarny
Pierwsze wydanie: Wiedeń, Praga; nakł. F. Tempskiego; G. Gebethner i Sp., Warszawa; Gebethner i Wolff, Kraków; druk K. Prochaski w Cieszynie 1893,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9