Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Roman Fedorovič Brandt
Kratkaja fonetika i morfologija pol'skogo jazyka
Pierwsze wydanie: Druk. Uniwersytecka, Moskwa 1894; 1913 (wyd. 2),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9