Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Henryk Gaertner
Gramatyka współczesnego języka polskiego
Pierwsze wydanie: Książnica-Atlas, Lwów- Warszawa 1931-1938,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9