Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Zenon Klemensiewicz
Gramatyka współczesnej polszczyzny kulturalnej w zarysie
Pierwsze wydanie: Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1939; 1946, 1947,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9