Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Henryk Gaertner
Nauka o języku polskim. Wskazówki do samokształcenia ze słownikiem terminów gramatycznych i pomocniczych [dla nauczycieli]
Pierwsze wydanie: K. S. Jakubowski, Lwów 1927,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9