Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Antoine Meillet, Helena Willman-Grabowska
Grammaire de la langue polonaise
Pierwsze wydanie: É. Champion, Paryż 1921,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9