Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Adam Stanisław Krasiński
Gramatyka polska dla dzieci krótko zebrana
Pierwsze wydanie: Druk. Diecezjalna XX. Misjonarzy, Wilno 1836; 1840, 1846, 1850, 1854 (wyd. nowe przejrz. i popr.), 1859,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9