Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Filip Olpiński
Praktyczna gramatyka języka polskiego
Pierwsze wydanie: nakł. autora; druk Zakładu im. Ossolińskich, Lwów 1872; pt. Praktyczna gramatyka języka polskiego większa 1878 (wyd. 2),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9