Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Antoni Małecki
Gramatyka języka polskiego szkolna
Pierwsze wydanie: nakł. autora; druk. E. Winiarz, Lwów 1878 (wyd. 5), 1882, 1886, 1891 (wyd. 8, skr. i upr.), 1906 (wyd. 10), 1910, 1915 (wyd. 12), 1919 (wyd. 13); Chicago 1900 ca, 1909; por. Gramatyka języka polskiego mniejsza...,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9