Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego


Pierwsza książka do czytania i nauki języka polskiego dla szkół początkowych
Pierwsze wydanie: C.K. Wydaw. Książek Szkolnych, Wiedeń 1873,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9