Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Stanisław Jan Borodzicz (Borodicz)
Gramatyka dla początkujących
Pierwsze wydanie: druk. XX. Pijarów, nakł. autora, Wilno 1830,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9