Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Tytus Benni, Jan Łoś, Kazimierz Nitsch, Jan Rozwadowski, Henryk Ułaszyn
Gramatyka języka polskiego
Pierwsze wydanie: PAU, Kraków 1923,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9