Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego


Nowa gramatyka francuska [francaska] i polska do nauczenia się Polakowi francuskiego, jako też Francuzowi polskiego języka ... [Nouvelle Grammaire française et polonaise...]
Pierwsze wydanie: Jasna Góra, Częstochowa 1715,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9