Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Maksymilian Ziemkiewicz
Nowa nauka pisania i czytania wraz z nauką ortografii i gramatyki
Pierwsze wydanie: nakł. autora; druk. Kamieńskiego, Poznań 1866,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9