Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Władysław Zapała
Gramatyka języka polskiego dla szkół ludowych w Ameryce
Pierwsze wydanie: Spółka Wydawnictwa Polskiego, Chicago 1903?,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9