Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Antoni Małecki
Gramatyka języka polskiego mniejsza dla użytku gimnazyów i szkół realnych ułożona
Pierwsze wydanie: nakł. autora, druk E. Winiarza, Lwów 1863; 1866, 1869, 1872; por. Gramatyka języka polskiego szkolna ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9