Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Ignacy Boczyliński
Zasady gramatyki języka polskiego według najnowszych wyników nauki i wskazówek dydaktyki, składnia z dodatkiem głównych prawideł pisowni, ułożył....
Pierwsze wydanie: J. Berger, Warszawa 1874; wyd. 2 1882 (cz. 1, cz. 2: Składnia), wyd. 3 1890 (cz. 1), 1891 (cz. 2) popr. 1890,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9