Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Wincenty Dawid
Krótka gramatyka polska dla dzieci polskich
Pierwsze wydanie: J. Nowaczyński, Lublin, Warszawa 1858; 1859 (wyd. 2), 1864, pt. Krótka gramatyka polska 1868 (wyd. 4), 1882 (wyd. 5),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9