Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Jan Nepomucen Deszkiewicz
Rozprawy o języku polskim i jego gramatykach
Pierwsze wydanie: Zakł. im. Ossolińskich, w komisie u Milikowskiego, Lwów 1843,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9