Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Antoni Jerzykowski
Gramatyka polska dla początkowego użytku młodzieży szkolnej
Pierwsze wydanie: nakł. M. Leitgebra i Sp., druk. J. I. Kraszewskiego, Poznań 1872,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9