Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

August Jeske
Elementarny kurs nauk. I. Mała gramatyka języka polskiego dla młodocianego wieku
Pierwsze wydanie: J. Jaworski, nakł. Księg. S. Arcta w Lublinie, Warszawa 1872,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9