Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Karl Ferdinand Kampmann
Nauka języka polskiego do użytku szkolnego. Cz. 1. Krótka gramatyka języka polskiego ułożona przez...
Pierwsze wydanie: F. Hirr, Wrocław 1857,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9