Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Teofil Żebrowski
Gramatyka praktyczna języka polskiego
Pierwsze wydanie: nakł. autora; Druk. Uniwersytecka, Kraków 1876,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9