Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Władysław Wicherkiewicz
Polnische Konversations-Grammatik zum Schul- und Selbstunterricht
Pierwsze wydanie: J. Groos, Heidelberg 1892 (seria: Lehrbücher Methode Gaspey-Otto-Sauer), pt. 1911 (pt. Schlüssel zur Polnische Konversations-Grammmatik zum Schul- und Privatunterricht von...), 1922 (neu hrsg. von Paul Ssymank), 1933 (wyd. 8: Neu bearbeitet von... Richard Meckelein...),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9