Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

J. Woliński, Karl August Schönke
Polnisches Elementarbuch zum Schul- und Selbstunterricht
Pierwsze wydanie: E. Mai'sche Buchhandlung, Poznań 1861; 1867 (wyd. 3), 1872, 1881, 1891,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9