Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Aniela Szyc (Szycówna)
Gramatyka polska dla dzieci zaczynających uczyć się systematycznie
Pierwsze wydanie: M. Arct, Warszawa 1898; 1904 (wyd. 2), 1909 (wyd. 3),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9