Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Jan Julian Szczepański
Gramatyka języka polskiego dla uczącej się młodzi szkół wyższych realnych
Pierwsze wydanie: druk. Stauropigii, Lwów 1857,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9