Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Henryk Suchecki
Zwięzła gramatyka polska ... do użytku w szkołach.... Kurs niższy
Pierwsze wydanie: P. Piller, Lwów 1853 wyd. 2, 1854, Praga 1857, 1859 ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9