Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Caspar Wilhelm Smith
Grammatik der polnischen Sprache
Pierwsze wydanie: B. Behr, Berlin 1845 (tłum. rosyjskie: Grammatika pol'skogo jazyka, Moskwa 1863); 1864 (wyd. 2),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9