Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Piotr Skrzypiński
Mównictwo polskie z zastosowaniami we wszystkich swych częściach dla użytku młodzieży
Pierwsze wydanie: A. Pajewski, Warszawa 1873, 1875 (popr.), 1889 (skróc.),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9