Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Piotr Semeneńko
Obraz słowa polskiego i jego odmian przez ...
Pierwsze wydanie: w Komisie Księgarni J. K. Żupańskiego, Poznań 1852,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9